Datos da rede inalámbrica

SSID (nome da Wifi)

Wireless Municipal

Nivel de encriptación

Ningún

Configuración da tarxeta Wifi

En primeiro lugar hai que comprobar que temos conectada a conexión Wifi no noso dispositivo.

Buscamos o icono de Redes inalámbricas na bandexa do sistema (ó lado do reloxo):

Icono wifi

Facemos click có botón dereito no icono e despois en Ver redes inalámbricas dispoñibles

Redes inalámbricas

No caso de que non teñamos o icono de redes inalámbricas na bandexa do sistema, podemos acceder a través do Panel de Control no apartado de Conexións de Rede:

Wifi Panel de Control

Seleccionamos a rede inalámbrica chamada Wireless Municipal e pulsamos en Conectar:

Wireless Municipal

Unha vez conectados podemos comprobar a potencia do sinal fixándonos no gráfico ó lado do nome da rede:

Intensidad Wifi