IP Automática

Nesta páxina explícase cómo configurar a obtención automática de IP vía DHCP para un ordenador con Windows.

Accedemos ó Panel de Control e a continuación a Conexións de Rede.

Pulsamos có botón secundario enriba de Conexión de área local e seleccionamos Propiedades:

Propiedades de red

Escollemos Protocolo Internet (TCP/IP) e novamente prememos en Propiedades:

Propiedades de red 2

Sairá unha fiestra na que seleccionaremos Obter unha dirección IP automáticamente e Obter a dirección do servidor DNS automáticamente:

Propiedades de red 3